Bel ons op:  0800 2354758 of +3120 208 1200

Wat is Net Neutraliteit?

Één van de meest populaire onderwerpen in de wereld van telecom van 2014 en het internet wellicht is net neutraliteit, of het debat over “open internet”. Wat is net neutraliteit eigenlijk? En waarom is het zo een topic? In dit artikel geven we u een kijkje op de gaande discussie.

Wat is net neutraliteit?

In het kort is net neutraliteit het idee dat alle data op het internet, gelijkwaardig moet worden gezien. Hierdoor mogen internet service providers (ISPs) niet discrimineren op het gebied welke data er wordt verstuurd. ISP’s moeten ervoor zorgen dat de toegang naar alle inhoud en programma’s gelijk is, onafhankelijk van de bron, zonder favorieten voor te trekken of bepaalde websites of particuliere online diensten te blokken. Simpel gezegd, het bedrijf wat u verbindt met het internet, mag niet bepalen wat u doet op het net.

Open internet

In lijn met het idee van de “oprichters” van het internet, Vint Cerf en Tim-Berners Lee, is het internet een open platform, wat door iedereen gecreëerd, bewerkt en gedeeld kan worden. Consumenten kunnen hierdoor hun eigen keuzes maken over wat voor soort applicaties en diensten zij willen gebruiken en zijn vrij om te beslissen welke wettelijke inhoud zij willen inzien, opstellen of delen met andere mensen. Deze openheid veroorzaakt concurrentie en creëert innovatie en mogelijkheden om te investeren.[1]

Feitelijk gaat de discussie net neutraliteit niet over hoe ISP’s het internetverkeer behandelen, maar meer over het onderhouden van het “Open Internet”. Volgens de voorstanders van net neutraliteit gaat er om, het internet vrij te houden van een vertekend beeld of economische gedreven motieven.

Internet Service Providers

ISP’s klagen echter dat hun pijpleidingen vol raken van verkeer wat afkomstig is van providers met bijvoorbeeld streaming diensten zoals YouTube, Netflix of andere data services met een veel verkeer. Hun standpunt is simpelweg dat zij de huidige infrastructuur voor data en netwerken, zoals ze nu zijn niet kunnen behouden door het toenemende vraag en gebruik.

Het is natuurlijk waar dat grote content providers zoals Netflix veel verkeer laten lopen over de infrastructuur van ISP’s. Dit komt omdat het streamen van een video nou eenmaal veel meer bandbreedte nodig heeft dan een simpele email sturen of een webpagina bekijken. ISP’s stellen daarom voor om deze vormen van veel verkeer over zogeheten “fast-lanes”, of “paid priotarization”[2]

te laten lopen. Dit houdt in dat deze aanbieders van grote hoeveelheid content op het internet moeten betalen alleen al voor het bereiken van hun doelgroep. Je kunt wel merken waar dit heen gaat??

Als ISP’s toeslag gaan berekenen aan zulke grote aanbieders van content op het internet, zullen deze kosten uiteindelijk doorgeschoven worden naar de consumenten door hogere prijzen voor abonnementen. Hoewel grote spelers zoals YouTube te groot zijn om te verdwijnen en zouden kunnen betalen voor een sneller datanetwerk, kan dit wel ten koste gaan van de kleinere spelers en ontwikkelaars krijgen dan geen kans meer.

Het ziet er naar uit dat er steeds meer en strengere regels nodig zijn om een gratis en open internet te behouden.

[1] http://www.fcc.gov/openinternet

[2] http://www.wtop.com/256/3638208/Net-neutrality-What-is-it-How-does-it-affect-me

Neem Direct Contact Op!

I-Plus

Hoofdkantoor
Prof. J.H. Bavincklaan 2-4
1183 AT Amstelveen
Nederland

Registratie
KvK-nummer: 341 70 541
BTW: NL0019.43.155.B02

Contact gegevens
[T] 0800 – BELIPLUS
( 0800 – 2354758 )
[F] 0800 – FAXIPLUS
( 0800 – 3294758 )
[M] info@i-plus.nl

logo i-plus

Copyright I-Plus – Alle rechten voorbehouden.